Famile $boomnaam$
Reinu Kars
Reinu Heijndricks Kars, ged. te Dirkshorn op 13 okt 1647, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Dirkshorn voor 1650.Bronnen:
1.Schuur en keuken (S22), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief, Archief: Harenkarspel OR, Deel/Akte: 5964, Bron onderwerp: transport, Pagina: 131, Plaats van akte: Dirkshorn, Aktedatum: 2 mei 1658 (2 mei 1658)


Reinu Kars
Reinu Heijndricks Kars, ged. te Dirkshorn op 27 nov 1650, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 22 okt 1676 (zij wordt genoemd in de nalatenschap van haar grootmoeder AlidtGerrits).Bronnen:
1.Schuur en keuken (S22), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief, Archief: Harenkarspel OR, Deel/Akte: 5964, Bron onderwerp: transport, Pagina: 131, Plaats van akte: Dirkshorn, Aktedatum: 2 mei 1658 (2 mei 1658)


Gerrit Kars
Gerrit Heijndricksz Kars, ged. te Dirkshorn op 17 nov 1652, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Nieuwe Niedorp in 1705.

relatie
met

Maritgen Frederiks.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kars*1705     Bronnen:
1.Schuur en keuken (S22), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief, Archief: Harenkarspel OR, Deel/Akte: 5964, Bron onderwerp: transport, Pagina: 131, Plaats van akte: Dirkshorn, Aktedatum: 2 mei 1658 (2 mei 1658)


Aeff Kars
Aeff Heijndricks Kars, ged. te Dirkshorn op 6 mei 1655, ovl. (minstens 21 jaar oud) na 22 okt 1676 (zij wordt genoemd in de nalatenschap van haar grootmoeder AlidtGerrits).Bronnen:
1.Schuur en keuken (S22), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief, Archief: Harenkarspel OR, Deel/Akte: 5964, Bron onderwerp: transport, Pagina: 131, Plaats van akte: Dirkshorn, Aktedatum: 2 mei 1658 (2 mei 1658)


Geertje Bruinswaard
Geertje Bruinswaard, geb. te Noord-Schermer op 14 feb 1850, ovl. (38 jaar oud) te Zuid- & Noord Schermer op 28 dec 1888.

tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) te Zuid- en Noord-Schermer op 14 nov 1869 #
REFN 15#
Archief: Noord Holland
Toegangnr: 358
Inventarisnr: 152.
Archief: Noord Holland
Toegangnr: 358
Inventarisnr: 152.
Akte nummer: 15
#
REFN 15#
Archief: Noord Holland
Toegangnr: 358
Inventarisnr: 152, kerk.huw. in 1874
met

Thijs Klaasz Gelder, zn. van Klaas Dirksz Gelder (boerenknecht, landbouwer) en Trijntje Thijs Bontes (boerin), geb. te Schermerhorn op 22 feb 1841, ovl. (67 jaar oud) te Schermerhorn op 15 dec 1908, tr. (2) met Klaasje Pik.
In 1883 woonachtig in de Schermeer.
Thijs Klaasz Gelder en Geertje Bruinswaard
Uit dit huwelijk zijn tenminste 2 zoons geboren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
??Thijs*1870 Zuid- en Noord-Schermer 1870 Zuid- en Noord-Schermer 0
Trijntje*1872 Zuid- & Noord Schermer 1918 Den Helder 46
Keetje*1873 Zuid- en Noord-Schermer 1873 Zuid- en Noord-Schermer 0
Willem*1874 Zuid- en Noord-Schermer 1949 Alkmaar 74
Keetje*1876 Zuid- en Noord-Schermer 1876 Zuid- en Noord-Schermer 0
Klaas*1877 Zuid- en Noord-Schermer 1888 Alkmaar 11
Keetje*1879 Zuid- en Noord-Schermer 1906 Den Helder 27
Pieter*1880 Zuid- en Noord-Schermer 1880 Zuid- en Noord-Schermer 0
Pieter*1882 Zuid- en Noord-Schermer    
10 Krijntje*1883 Zuid- en Noord-Schermer 1884 Zuid- en Noord-Schermer 0
11 Krijntje*1885 Zuid- en Noord-Schermer 1885 Zuid- en Noord-Schermer 0
12 Thijs*1886 Zuid- en Noord-Schermer 1888 Zuid- & Noord Schermer 1


??Thijs Gelder
??Thijs Gelder, geb. en ovl. te Zuid- en Noord-Schermer op 7 sep 1870.


Keetje Gelder
Keetje Thijs Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 29 jul 1873, ovl. (13 dagen oud) te Zuid- en Noord-Schermer op 11 aug 1873.


Willem Gelder
Willem Thijsz Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer (te Zuid- & Noord Schermer) op 4 nov 1874, ovl. (74 jaar oud) te Alkmaar op 22 mei 1949.

tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Heerhugowaard op 8 mei 1898 Toegangnummer 358 Inventarisnummer 52 Huwelijksakte nummer 13
met

Maartje Scheltus, dr. van Dirk Scheltus en Neeltje Ruiter, geb. te Nibbixwoud op 27 nov 1877


Keetje Gelder
Keetje Thijs Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 15 jan 1876, ovl. (3 maanden oud) te Zuid- en Noord-Schermer op 18 apr 1876.


Klaas Gelder
Klaas Thijsz Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 10 aug 1877, ovl. (11 jaar oud) te Alkmaar op 10 aug 1888.


Keetje Gelder
Keetje Thijs Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 16 jan 1879, ovl. (27 jaar oud) te Den Helder op 18 okt 1906, begr. op 21 okt 1906.

tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Den Helder op 17 okt 1901, (gesch. te Hellevoetsluis op 25 jul 1906)
met

Johan Georg Frederik Dingler, geb. te Den Helder op 8 jul 1877, stoker bij de marine


Pieter Gelder
Pieter Thijsz Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 8 sep 1880, ovl. (2 maanden oud) te Zuid- en Noord-Schermer op 17 nov 1880.


Pieter Gelder
Pieter Thijsz Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 18 jan 1882.


Krijntje Gelder
Krijntje Thijs Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 29 nov 1883, ovl. (7 maanden oud) te Zuid- en Noord-Schermer op 9 jul 1884.


Krijntje Gelder
Krijntje Thijs Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 17 jul 1885, ovl. (30 dagen oud) te Zuid- en Noord-Schermer op 16 aug 1885.


Thijs Gelder
Thijs Thijsz Gelder, geb. te Zuid- en Noord-Schermer op 5 dec 1886, ovl. (1 jaar oud) te Zuid- & Noord Schermer op 21 aug 1888.


Jan Robol
Jan Jacobsz Robol1, geb. te Tuitjenhorn voor 1613, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) voor 6 aug 1659 zijn vrouw wordt dan weduwe genoemd.

relatie
met

Alidt Gerritsdr wonende te Tuitjenhorn, geb. voor 1613, Tuitjenhorn, ovl. (minstens 46 jaar oud) tussen 6 aug 1659 en 22 okt 1676  (Alidt verschijnt 06-08-1659 bij de notaris, 22-10-1676 is zij reeds overleden).
Weesboek Harenkarspel.
5985 folio 62 6-8-1659.
Op huijden de 6e Augustus 1659 compareerde voor Cornelis Reijersz endeJan Jacobsz IJff weesmeesters alhier Alidt Gerrits weduwe van JanJacobsz Robol wonende tot tuietienhorn geassisteert met Jacob Jansen haere soon met Jan Aeriens uijt de Zijp ende Jan Aeriensz van tuietienhorn haer swagers ende als bloetvrienden van s'moeders zijde van nagelaeten kinderen van Heijndrick Pieters en Trijn Jans in haer levengewoont hebbende tot Dircxhorn ter eenre ende Cornelis Pietersz Waegemaeker aen de Keinserbrug als man en voogt van Anna Pieters als voogt van 's vaders zijde ter andere verclarende met de andere int huwelijkck verkreegen en xxx xxx te zijn, ten xxx van de weesmeesters op volgende wijse dat de voorn. Cornelis Pieters een van de vier kinderen van de voors overleden persoon metnaeme Gerrit Hendricx sal xxx hem neemen en houden in regt en redenen eerlijck nae zijn staet en condijtie xxx soo sal xxx het xxx kint tot zijn vader en moeders erf zal mooge xxx en voorts soo wanneer van de voorn. Alidt Gerrits xxx eerst comt te sterven? sij de soo sal de voorn. Cornelis Pieters daer van ontfangen een somme van hondert vijf entwintig gulden.
etc.
Analyse:.
Het gaat om de nalatenschap van Heijndrck Pietersz (Kars) en Trijn Cornelis (Robol). 2 mei 1658 verkoopt de Trijn Cornelis, won. Dirkshorn, weduwe van Heijndrick Pietersz Kars een schuur. 6 augustus 1659 is Trijn Cornelis kennelijk ook overleden. De nalatenschap wordt geregeld voor de kinderen van Heijndrick en Trijn, t.w. Reinu, Pieter, Gerrit en Aeff.
Van de kant van vader Heijndrick Pietersz Kars treedt op Cornelis Pietersz Wagemaker. Dit is mogelijk de vader van Heijndrick. In het overzicht van de Brederode's zijn Heijndrick Pietersz Kars, Pieter Pietersz Kars en Walraven Pietersz van Brederode de kinderen van Anna Pieters van Brederode en Cornelis Pietersz, wagenmaker aan de Keinsmerbrug in de Zijpe. Mogelijk ook hadden Heijndrick, Pieter en Walraven nog een broer Cornelis Pietersz Wagemaker. Deze wordt echter niet in het overzicht vermeld, maar het lijkt waarschijnlijker dat het om een broer van Heijndrick gaat en niet om zijn vader.
Van de kant van moeder Trijn Jans Robol treedt op de moeder van Trijn, t.w. Alidt Gerrits, won. Tuitjenhorn, samen met haar zoon Jacob Jansz Roobol (dus Trijns broer) en geassisteerd door haar zwagers Jan Ariens van Tuitjenhorn en Jan Ariens uit de Zijpe. Deze twee laatsten kunnen zowel met zusters van Jan Ariens Robol getrouwd zijn als met met zusters van Alidt Gerrits. Het gaat immers om de erfenis van haar dochter Trijn Jans Robol. Dus zowel de zwagers van Alidt van haar kant als die van haar mans kant vertegenwoordigen de moederskant in de erfenis van Trijn Jans Robol.
=====.
Weesboek Harenkarspel.
5985 fol. 62v. 22-10-1676.
Op huijden den 22e october Anno 1676 compareerde voor Dirck Dirckx de Jonge en Pieter Claasz Kuijper, weesmeesters alhier.
Cornelis Pietersz Wagemaker, oom van Pieter Hendricksz ende GerritHendricksz ende wegens Reijnouw Hendrickx ende Aafjen Hendrickxdr.
alle kinderen van Hendrick Pietersz ter eener ende Cornelis Jansz Metselaar ende Mr. Jan in de Zijpe ter andere sijden.
ende heeft de voors. Mr. Jan in pretentie als boven sijn rekeningegedaan van sijn ontfangst ende uijtgift ende dat wegens de gedeelte devoors. vier kinderen competeerende uijt de erffenisse van saliger Jan Jacobsz Roobol ende Alijdt Gerrits ende is bevonden datt meerder is ontvangen als uijtgegeven een somma van hondert die en seventigh gulden welcke penningen de voors. vier kinderen te hunner sullen genieten voor haar vader ende meerdere erffenisse volgens de uijt spraacke van weesmeesters: geassisteert met de Heeren Schepenen op heden gedaan ende sijn dezelve penningen onder de voors. Mr. Jan berustende. datum alsboven.
Secretaris P. Venhuijsen 22-10-1676.
Analyse:.
Cornelis Pietersz Wagemaker wordt nu oom van de kinderen van Heijndrick Pietersz Kars genoemd. Deze Cornelis zou dus de broer van Heijndrick zijn. De kinderen van Heijndrick Pietersz zijn kennelijk volwassen geworden en de afrekening van de erfenis wordt gemaakt. Cornelis Pietersz vertegenwoordigt vader Heijndrick's kant.
Van moeder Trijn Jans Robol's kant zien we weer dezelfde getuige Mr. Jan(Ariens) uit de Zijpe. De Jan Ariens uit Tuitjenhornis kennelijk overleden. De zoon van Alidt Gerrits en Jan Jacobsz Robol, t.w. Jacob Jansz Roobol die in de voorgaande akte wordt genoemd, is inmiddels(tussen 1659 en 1675) ook overleden. Hij was gehuwd met Grietje Adams.Zijn taak (of die van de Jan Ariens uit Tuitjenhorn) is nu kennelijkovergenomen door Cornelis Jansz Metselaar, alias Gelderman. Cornelis Jansz Metselaar. Op 16-10-1675 wordt Cornelis Jansz Metselaar als oom van de weeskinderen van Jacob Jansz Roobol en Grietje Adamsdr wonend Zijbelhuijsen.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1631  1659 Sybelhuizen 28
Cornelis*1647 Tuitjenhorn 1697 Tuitjenhorn 50
Trijn  1658 Dirkshorn  Bronnen:
1.Huis en erf (S25), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SA Alkmaar, Archief: Haarencarspel OR, Inventarisnr.: 5965, Bron onderwerp: transport, Pagina: 97-v, Plaats van akte: Sijbelhuizen, Aktedatum: 7 dec 1683 (7 dec 1683)


Alidt Gerritsdr
Alidt Gerritsdr wonende te Tuitjenhorn, geb. voor 1613, Tuitjenhorn, ovl. (minstens 46 jaar oud) tussen 6 aug 1659 en 22 okt 1676  (Alidt verschijnt 06-08-1659 bij de notaris, 22-10-1676 is zij reeds overleden).

relatie
met

Jan Jacobsz Robol1, zn. van Jacob Robol, geb. te Tuitjenhorn voor 1613, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) voor 6 aug 1659 zijn vrouw wordt dan weduwe genoemd.
Weesboek Harenkarspel.
5985 folio 62 6-8-1659.
Op huijden de 6e Augustus 1659 compareerde voor Cornelis Reijersz endeJan Jacobsz IJff weesmeesters alhier Alidt Gerrits weduwe van JanJacobsz Robol wonende tot tuietienhorn geassisteert met Jacob Jansen haere soon met Jan Aeriens uijt de Zijp ende Jan Aeriensz van tuietienhorn haer swagers ende als bloetvrienden van s'moeders zijde van nagelaeten kinderen van Heijndrick Pieters en Trijn Jans in haer levengewoont hebbende tot Dircxhorn ter eenre ende Cornelis Pietersz Waegemaeker aen de Keinserbrug als man en voogt van Anna Pieters als voogt van 's vaders zijde ter andere verclarende met de andere int huwelijkck verkreegen en xxx xxx te zijn, ten xxx van de weesmeesters op volgende wijse dat de voorn. Cornelis Pieters een van de vier kinderen van de voors overleden persoon metnaeme Gerrit Hendricx sal xxx hem neemen en houden in regt en redenen eerlijck nae zijn staet en condijtie xxx soo sal xxx het xxx kint tot zijn vader en moeders erf zal mooge xxx en voorts soo wanneer van de voorn. Alidt Gerrits xxx eerst comt te sterven? sij de soo sal de voorn. Cornelis Pieters daer van ontfangen een somme van hondert vijf entwintig gulden.
etc.
Analyse:.
Het gaat om de nalatenschap van Heijndrck Pietersz (Kars) en Trijn Cornelis (Robol). 2 mei 1658 verkoopt de Trijn Cornelis, won. Dirkshorn, weduwe van Heijndrick Pietersz Kars een schuur. 6 augustus 1659 is Trijn Cornelis kennelijk ook overleden. De nalatenschap wordt geregeld voor de kinderen van Heijndrick en Trijn, t.w. Reinu, Pieter, Gerrit en Aeff.
Van de kant van vader Heijndrick Pietersz Kars treedt op Cornelis Pietersz Wagemaker. Dit is mogelijk de vader van Heijndrick. In het overzicht van de Brederode's zijn Heijndrick Pietersz Kars, Pieter Pietersz Kars en Walraven Pietersz van Brederode de kinderen van Anna Pieters van Brederode en Cornelis Pietersz, wagenmaker aan de Keinsmerbrug in de Zijpe. Mogelijk ook hadden Heijndrick, Pieter en Walraven nog een broer Cornelis Pietersz Wagemaker. Deze wordt echter niet in het overzicht vermeld, maar het lijkt waarschijnlijker dat het om een broer van Heijndrick gaat en niet om zijn vader.
Van de kant van moeder Trijn Jans Robol treedt op de moeder van Trijn, t.w. Alidt Gerrits, won. Tuitjenhorn, samen met haar zoon Jacob Jansz Roobol (dus Trijns broer) en geassisteerd door haar zwagers Jan Ariens van Tuitjenhorn en Jan Ariens uit de Zijpe. Deze twee laatsten kunnen zowel met zusters van Jan Ariens Robol getrouwd zijn als met met zusters van Alidt Gerrits. Het gaat immers om de erfenis van haar dochter Trijn Jans Robol. Dus zowel de zwagers van Alidt van haar kant als die van haar mans kant vertegenwoordigen de moederskant in de erfenis van Trijn Jans Robol.
=====.
Weesboek Harenkarspel.
5985 fol. 62v. 22-10-1676.
Op huijden den 22e october Anno 1676 compareerde voor Dirck Dirckx de Jonge en Pieter Claasz Kuijper, weesmeesters alhier.
Cornelis Pietersz Wagemaker, oom van Pieter Hendricksz ende GerritHendricksz ende wegens Reijnouw Hendrickx ende Aafjen Hendrickxdr.
alle kinderen van Hendrick Pietersz ter eener ende Cornelis Jansz Metselaar ende Mr. Jan in de Zijpe ter andere sijden.
ende heeft de voors. Mr. Jan in pretentie als boven sijn rekeningegedaan van sijn ontfangst ende uijtgift ende dat wegens de gedeelte devoors. vier kinderen competeerende uijt de erffenisse van saliger Jan Jacobsz Roobol ende Alijdt Gerrits ende is bevonden datt meerder is ontvangen als uijtgegeven een somma van hondert die en seventigh gulden welcke penningen de voors. vier kinderen te hunner sullen genieten voor haar vader ende meerdere erffenisse volgens de uijt spraacke van weesmeesters: geassisteert met de Heeren Schepenen op heden gedaan ende sijn dezelve penningen onder de voors. Mr. Jan berustende. datum alsboven.
Secretaris P. Venhuijsen 22-10-1676.
Analyse:.
Cornelis Pietersz Wagemaker wordt nu oom van de kinderen van Heijndrick Pietersz Kars genoemd. Deze Cornelis zou dus de broer van Heijndrick zijn. De kinderen van Heijndrick Pietersz zijn kennelijk volwassen geworden en de afrekening van de erfenis wordt gemaakt. Cornelis Pietersz vertegenwoordigt vader Heijndrick's kant.
Van moeder Trijn Jans Robol's kant zien we weer dezelfde getuige Mr. Jan(Ariens) uit de Zijpe. De Jan Ariens uit Tuitjenhornis kennelijk overleden. De zoon van Alidt Gerrits en Jan Jacobsz Robol, t.w. Jacob Jansz Roobol die in de voorgaande akte wordt genoemd, is inmiddels(tussen 1659 en 1675) ook overleden. Hij was gehuwd met Grietje Adams.Zijn taak (of die van de Jan Ariens uit Tuitjenhorn) is nu kennelijkovergenomen door Cornelis Jansz Metselaar, alias Gelderman. Cornelis Jansz Metselaar. Op 16-10-1675 wordt Cornelis Jansz Metselaar als oom van de weeskinderen van Jacob Jansz Roobol en Grietje Adamsdr wonend Zijbelhuijsen.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1631  1659 Sybelhuizen 28
Cornelis*1647 Tuitjenhorn 1697 Tuitjenhorn 50
Trijn  1658 Dirkshorn  Bronnen:
1.Huis en erf (S25), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SA Alkmaar, Archief: Haarencarspel OR, Inventarisnr.: 5965, Bron onderwerp: transport, Pagina: 97-v, Plaats van akte: Sijbelhuizen, Aktedatum: 7 dec 1683 (7 dec 1683)


Wilhelmina Bresser
Wilhelmina Bresser, geb. te Utrecht op 10 okt 1875, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 13 aug 1937.

tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Den Helder op 10 jun 1897
met

Jan Gelder, zn. van Dirk Klaasz Gelder (kastelein) en Antje Koelemeij, geb. te Sijbekarspel op 11 jan 1874, melkverkoper, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht op 9 sep 1945.
Overleden in de hongerwinter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1898  1932 Utrecht 34
Jannetje*1898 Den Helder    


Hendrik Jacob Scharff
Hendrik Jacob Scharff, geb. te Amsterdam op 12 mei 1871, werkman, ovl. (55 jaar oud) te Nieuwer-Amstel op 8 aug 1926.

kerk.huw. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 11 nov 1896
met

Aafje Gelder, dr. van Dirk Klaasz Gelder (kastelein) en Antje Koelemeij, geb. te Spanbroek op 3 jan 1868, ovl. (73 jaar oud) te Nieuwer-Amstel op 16 jan 1941