Bronnen Bronnen
Bronnen

S1

Huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Tuitjenhorn [nh]
Aktedatum: 30 mei 1712
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Warmenhuizen OR
Deel/Akte: 5968
Bron onderwerp: transport
Pagina: 95
Jan Cornelisz Robol wonende tot Oude Niedorp voor 1/4 part en nog als de rato caverende voor Geertje Cornelis, minderjarige dochter van Grietje Cornelis Robol sijn suster saliger voor 1/4 part, Germent Cornelisz wonende onder Eersen (Ursem) als getrout aan Marrij Cornelis Robol voor 1/4 part en eijndelijk Jan Jansz Blaauw, schoolmeester op Rijp onder St. Maarten als sich sterk makende voor sijn dochter Trijn Jans Blaauw weduwe en erfgenaam van Gerrit Hendricksz Robol, die een soon was van Hendrick Cornelisz Robol alhier overleden voor het overige 1/4 part en samen kinderen en kinds kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz Robol alhier op Tuitjenhorn overleden dewelke verkopen aan Gerrit Jansz broers wonende alhier op Tuitjenhorn een huijs en erve aldaar belent met de erfgenamen van Huijbert Cornelisz Boerties ten zuiden en noorden de Heerevaart ten oosten en de Heereweg ten westen. Koopsom f.135
hierin
30 mei 1712 Grietje Cornelis Gelder (*1667-1712) als vermelding in akte
Geertje Cornelis (-1721) als verkoper
Germant Cornelisz (*1694-1712) als comparant
Marijtje Cornelis Gelder (*1694-1712) als verkoper
Gerrit Hendriksz Gelder (-1712) als vermelding in akte
Trijn Jans Blaauw (-1712) als verkoper
Jan Jansz Blaauw (-1721) als comparant
Cornelis Jansz Roobol (*1647-1697) als nalatenschap
Jan Cornelisz Roobol (alias Gelder) (*1657-1722) als verkoper
Hendrik Cornelisz Gelder (*1669-1683) als vermelding in akte

S2

Grasland t.z.v. Tuitjenhorn (Algemene akte)
Plaats van akte: In het Geestmerambacht
Aktedatum: 19 jun 1721
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5969
Bron onderwerp: transport
Pagina: 24
Jan Cornelisz Gelder wonende tot Oude Niedorp, Maarten Coster schoolmeester aldaar als getrout geweest sijnde en erfgenaam van Geertje Cornelis die dogter was van Marijtje Cornelis Gelder, en Pieter Claasz woonagtig aan de Langereijs onder Nieuwe Niedorp als in huwelijk hebbende Geertje Cornelis dogter van Grietje Cornelis Gelder nog Jan Blaauw schoolmeester op Rijp onder St. Maarten so voor sich selve derato voor de erfgenamen van Gerrit Hendriksz die een soon was van Hendrik Cornelisz Gelder alhier overleden alle tesamen kinderen en kindskinderen van wijlen Cornelis Jansz Gelder alhier op Tuitjenhorn overleden en verklaarden sij verkocht te hebben aan Gerrit Jansz Kuijlboer wonende alhier op Langcalverdijk een stuk graslant gelegen in Geestmerambacht bezuijden Tuitjenhorn belent de erfgenamen van Pieter Boertiens ten oosten en noorden groot elf geersen en 6 sneesen. Koopsom f.70:-:-.
hierin
19 jun 1721 Grietje Cornelis Gelder (*1667-1712) als vermelding in akte
Geertje Cornelis (-1721) als verkoper
Marijtje Cornelis Gelder (*1694-1712) als vermelding in akte
Gerrit Hendriksz Gelder (-1712) als nalatenschap
Jan Jansz Blaauw (-1721) als verkoper
Maarten Coster (-1748) als verkoper
Geertje Cornelis Voordewint (-1722) als vermelding in akte
Pieter Claasz (-1721) als comparant
Cornelis Jansz Roobol (*1647-1697) als vermelding in akte
Jan Cornelisz Roobol (alias Gelder) (*1657-1722) als verkoper
Hendrik Cornelisz Gelder (*1669-1683) als vermelding in akte

S3

zaadakker in het Geestmerambacht (Algemene akte)
Plaats van akte: Tuitjenhorn [nh]
Aktedatum: 31 dec 1722
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Inventarisnr.: 5969
Bron onderwerp: transport
Pagina: 69
Tamis Heeris wonende tot Schermerhorn getrout aan Dieuwer Cornelis Voordewint en Maarten Coster schoolmeester tot Oude Niedorp als getrout aan Grietje Cornelis Voordewint so voor haar selve als sich sterk makende voor Pieter en Cornelis Vooderwint alle kinderen van Marijtje Roobol geteelt bij Cornelis Voordewint voor deselve helft mitsgader nog deselve komparanten als last hebbende so sij sijde van Jan Cornelisz Roobol alias Gelder voor de andere helft welke Marijtje en Jan Roobol alhier overleden op Tuitjenhorn dewelke verkopen aan Gerrit Pietersz Koeman tot Warmenhuizen een akker zaadlant groot omtrent 7 sneesen gelegen alhier in Geestmerambacht bezuiden de weg naar Warmenhuizen en belent met de gemeentearmen van Harenkarspel met het land de Heijlige geest annex ten oosten.
hierin
31 dec 1722 Tamis Heeris (-1722) als comparant
Dieuwer Cornelis Voordewint (-1722) als verkoper
Maarten Coster (-1748) als comparant
Geertje Cornelis Voordewint (-1722) als verkoper
Cornelis Voordewint (-) als vermelding in akte
Pieter Cornelisz Voordewint (-1722) als verkoper
Cornelis Cornelisz Voordewint (-1722) als verkoper
Jan Cornelisz Roobol (alias Gelder) (*1657-1722) als verkoper

S4

zaadakker (Algemene akte)
Plaats van akte: Warmenhuizen [nh]
Aktedatum: 2 jul 1722
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Warmenhuizen OR
Deel/Akte: 5999
Bron onderwerp: transport
Pagina: 11
Jan Cornelisz. Gelder en Maerten Koster beijde wonende tot Oude-Niedorp verkogten aan Gerrit Pietersz. Koeman onse beurman een ackertje saadlant. Groodt 8 sneesen. Gelegen beoosten de Molen (welke?) in onse Banne. Belendt met Neel Claas ten Noorden en Pieter Schrijver ten Zuyden.
hierin
2 jul 1722 Maarten Coster (-1748) als verkoper
Jan Cornelisz Roobol (alias Gelder) (*1657-1722) als verkoper

S5

Heerenbosch (Algemene akte)
Plaats van akte: In de Waardpolder
Aktedatum: 11 mei 1733
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5970
Bron onderwerp: transport
Bron type: veldnaam
Pagina: 172/172-v.
Cornelis Bregman Rentmeester won. te Schagen met procuratie van Mejuffrouw Maria Ignace de Clerque dochter van Linijn Philibert de Clerque Burchgraaf van Clerque Wissoc Here van Boningues Wiese etc. en Vrouwe Joanna Maria van den Burch oud aan Soustberghe etc verkoopt aan Cornelis Pietersz Bruijn won. in de bomen te Oude-Niedorp een stuk weiland groot 7 geers 7 snees in de Waardpolder, genaamd de Heerebosch,belend Maarten Coster ten Z. en het land genaamd de Leeuwerik ten O.f.3:3:-.
hierin
11 mei 1733 Maarten Coster (-1748) als belending Z.

S6

weiland (Algemene akte)
Plaats van akte: In de Nieuwe Slootgaard
Aktedatum: 6 nov 1738
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5970
Bron onderwerp: transport
Pagina: 275/275-v.
Maarten Coster Secretaris te Oude-Niedorp en Cornelis Wonder won. op Niedorper Verlaet als arme Voogden van Oude-Niedorp verkopen aan CornelisCornelisz won. in Zijdewind een partijtje weiland in de Nieuwe Slootgaard groot 3 geers 7 snees 12 roede, belend Jan Hendriksz won. in Spanbroek ten W. en de Ringsloot ten Z. f.22:11:-.
hierin
6 nov 1738 Maarten Coster (-1748) als vermelding in akte

S7

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Krabbendam [nh]
Aktedatum: 5 jan 1741
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Warmenhuizen OR
Deel/Akte: 6000
Bron onderwerp: transport
Pagina: 183/184
Maarten Koster, secretaris te Oude Niedorp, als lasthebber van Claas Sijmensz Decker, wonend aan het Oude Niedorper Verlaet en Maertje Sijmons in de Heerhugowaard wonend, als testamentaire erfgenamen voor de helft van de boedel en nalatenschap van wijlen Jacob Sijmensz Boeckjesen Maartje Boeckjes, beide overleden te Krabbendam, Louis Slotboer enJan Rensen, beide wonend in de Zijp, voogden over de minderjarige kinderen van Trijntje Rens, in eerder huwelijk verwekt bij Willem Adriaansz Domper, overleden in de Zijp voor de andere helft, verkopen op een openbare veiling aan Teunis Pietersz Pronck een huis en erf te Krabbendam, belend de wed. Cornelis Backer ten zuiden, Cornelis Kramerten noorden en de Reeckerdijk ten oosten. f.229:-:-. Jaarlijkse erfpachtf.1:7:12 t.b.v. de Vrouwe van Warmenhuizen.
hierin
5 jan 1741 Maarten Coster (-1748) als lasthebber

S8

grasland met hofstee en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Krabbendam [nh]
Aktedatum: 5 mrt 1741
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Warmenhuizen OR
Deel/Akte: 6000
Bron onderwerp: transport
Pagina: 185/186
Maarten Koster, secretaris te Oude Niedorp, als lasthebber van Claas Sijmensz Decker, wonend aan het Oude Niedorper Verlaet en Maertje Sijmons in de Heerhugowaard wonend, als testamentaire erfgenamen voor de helft van de boedel en nalatenschap van wijlen Jacob Sijmensz Boeckjes en Maartje Boeckjes, beide overleden te Krabbendam, Louis Slotboer enJan Rensen, beide wonend in de Zijp, voogden over de minderjarige kinderen van Trijntje Rens, in eerder huwelijk verwekt bij Willem Adriaansz Domper, overleden in de Zijp voor de andere helft, verkopen opeen openbare veiling aan Claas Pietersz Overtoom en Pieter Jansz Paijeseen stukje grasland te Krabbendam, met een hofsteed daaraan op een ledig erf, groot 6 snees, belend Claas Pietersz Noij. f.17:-:-. Jaarlijkse erfpacht f.1:5:- t.b.v. Mevrouw van Warmenhuizen.
hierin
5 mrt 1741 Maarten Coster (-1748) als lasthebber

S9

Langebosch (oosteinde) (Algemene akte)
Plaats van akte: In Amerswiel
Aktedatum: 10 feb 1748
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Oudkarspel OR
Deel/Akte: 6062
Bron onderwerp: transport
Bron type: veldnaam
Pagina: 66
De erfgenamen van Jacob Schrieken te Oude Niedorp overleden, verkopen aan Maarten Koster allen won. Oude-Niedorp een stuk rietland, groot 2 geersen gelegen in de Amerswiel genaamd het oosteinde van de Langebosch, belend met de ringdijk van de Huijgenwaart ten N. Koopsom f.166:-:-.
hierin
10 feb 1748 Maarten Coster (-1748) als koper

S10

Amerswiel (Algemene akte)
Plaats van akte: In Amerswiel
Aktedatum: 10 feb 1748
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Oudkarspel OR
Deel/Akte: 6062
Bron onderwerp: transport
Bron type: veldnaam
Pagina: 64
De gezamelijke erfgenamen van Jacob Schrieken te Oude Niedorp overleden verkopen aan Van Den en Maarten Koster te Oude Niedorp een stukje rietland, groot 4 geers gelegen midden in de Banne. Veldnaam Amerswiel. Belend het Oosteinde van de Langedijk met de Ringdijk van de Huijgenwaard ten Noorden. f.166:-:-.
hierin
10 feb 1748 Maarten Coster (-1748) als koper

S11

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Tuitjenhorn [nh]
Aktedatum: 2 mei 1682
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5965
Bron onderwerp: transport
Pagina: 65
Jan IJffsz. Winckel, wonende te Winkel, en Cornelis Sijverts te NieuweNiedorp als voogden en oomen over de kinderen van zaliger Adriaen IJffsz. Winkel, tevens voor Jannetje Maertens, weduwe van voornoemde Winckel, en moeder van voornoemde kinderen, verkopen aan Jan Lourensz.Oversloot, wonende alhier, een huis en erf, gelegen te Tuitjenhorn,belend Cornelis Gelderman ten noorden, Jochum Cornelisz ten zuiden en de Heerewegh ten westen.
hierin
2 mei 1682 Cornelis Jansz Roobol (*1647-1697) als belending N.

S12

Middel-Ven (Algemene akte)
Plaats van akte: Harenkarspel
Aktedatum: 13 sep 1697
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Warmenhuizen OR
Deel/Akte: 5997
Bron onderwerp: transport
Bron type: veldnaam
Pagina: 394
Harck Rensen in huwelijck versamelt met Jantje Ariens vercoght aanCornelis Symonsz. Slommer wonende op Lang-Calverdijck onder Haringcarspel een stucke lants genaemt de Middel-Ven. Groot 5 geersen en 4 sneesen. Belent met hem kooper ten Oosten, die Heere-vaert ten Noordenen Cornelis Jansz. Gelderman ten Suyden.
hierin
13 sep 1697 Cornelis Jansz Roobol (*1647-1697) als belending Z.

S13

Drie Stalke (Algemene akte)
Plaats van akte: Tuitjenhorn [nh]
Aktedatum: 30 nov 1673
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5964
Bron onderwerp: transport
Bron type: veldnaam
Pagina: 248-v.
Adriaan Pietersz Nieuweboer wonend in Heerhugowaard verkoopt aan Cornelis Jansz Metselaar wonend Tuitjenhorn een akkertje zaadland genaamd het Drie Stalke, groot 7 geers ten westen van Tuitjenhorn, belend de gemeente Haringkarspel ten oosten en westen en Cornelis Claasz Mijsen ten zuiden. f.220:-:-.
hierin
30 nov 1673 Cornelis Jansz Roobol (*1647-1697) als koper

S14

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Sijbelhuizen
Aktedatum: 16 okt 1675
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5964
Bron onderwerp: onderpand
Pagina: 263
Jacob Sijmonsz Slommer, weesmeester Harenkarspel, met toestant van Pieter Jansz Frances, mede weesmeester, als voogden van de kinderen vanJacob Jansz Roobol en Grietje Adamsdr wonend Zijbelhuijsen, ten overstaan van Cornelis Jansz Metselaar als oom van de weeskinderen, zijn schuldig aan Adriaan Gerritsz Blauwemolen, brouwer van de Brouwerij de Drie Ruijten te Alkmaar f. 211:-:-, aan Cornelis Gerritsz Brouwer van de Brouwerij de Boom te Alkmaar f.22:-:- over gehaalde bieren en nog aan Carel Leseber, tabackverkoper te Alkmaar f.37:13:- over gehaalde waren. Tot onderpand dient een huis en erf op Sijbelhuijsen, belend Jan Pietersz Boogaard ten oosten, Dirck Jansz ten westen en de Heerestraaten weg ten zuiden. A.C. Schenck schout, Pieter Jansz Hopman en Adriaan IJf Winckel schepenen.
hierin
16 okt 1675 Cornelis Jansz Roobol (*1647-1697) als comparant
Jacob Jansz Roobol (*1631-1659) als nalatenschap
Grietje Adams (*1657-1675) als vermelding in akte
Aris Jacobsz Robol (*1656-1683) als schuld
Jan Jacobsz Robol (*1665-) als schuld

S15

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Sijbelhuizen
Aktedatum: 27 mrt 1687
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5966
Bron onderwerp: transport
Bron type: akte
Pagina: 96-v.
Pieter Jansz Groen wonend op de Rijp onder de banne van St. Maarten, verkoopt aan Trijn Klaas weduwe van Hendrik Cornelisz Gelderman wonend op Sijbelhuisen, een huis en erf op Sijbelhuisen, belent Maartie Cornelis ten Westen, de koopster ten Oosten, de weg ten Noorden. Koopsomf.41:-:-.
hierin
27 mrt 1687 Hendrik Cornelisz Gelder (*1669-1683) als vermelding in akte
Trijn Klaas (*1669-1687) als koper

S16

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Sijbelhuizen
Aktedatum: 18 dec 1683
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5965
Bron onderwerp: transport
Pagina: 98/98-v.
Huijbert Cornelisz. Boerties, Jacob Jansz. Butter en Jan Cornelisz. Groenman, voogden over Trijn Jans, minderjarige dochter van Jan Jansz. en Aaltje Cornelis, overleden alhier op Zijbelhijsen, verkopen aan Hendrik Cornelisz. Robol, wonende op Tuitjenhorn, een huis en erf, gelegen op Zijbelhuijsen, belend Pieter Winter ten westen, Gerrit Aalbertsz. ten oosten en de Hereweg ten noorden, voor een bedrag van f.200:-:-, te voldoen in vier termijnen.
hierin
18 dec 1683 Hendrik Cornelisz Gelder (*1669-1683) als koper

S17

huis en erf (bierstekerij) (Algemene akte)
Plaats van akte: Sijbelhuizen
Aktedatum: 17 jan 1675
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5964
Bron onderwerp: transport
Pagina: 255
Aalbert Reijersz Roos en Huijbert Cornelisz Boer, voogden over de kinderen van Jacob Jansz Roobol, met consent van de weesmeesteren,verkopen aan de regenten van Haringkarspel een huis en erf op Zijbelhuijsen, belend Jan Pietersz Bochtman ten oosten, Dirck Jansz ten westen, met de nering van de Bierstekerij met een binnenschuijtje metalle toebehoren, met conditie dat regenten de kinderen onderhouden.
hierin
17 jan 1675 Jacob Jansz Roobol (*1631-1659) als nalatenschap
Aris Jacobsz Robol (*1656-1683) als verkoper
Jan Jacobsz Robol (*1665-) als verkoper

S18

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Sijbelhuizen
Aktedatum: 7 dec 1683
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5965
Bron onderwerp: transport
Pagina: 97-v.
Jan Jacobsz. Robol, biersteker op Zijbelhuijsen, oom en voogd over Ariaantje Aris, minderjarige dochter van zijn overleden broer Aris Jacobsz. Robol, verkoopt aan Pieter Gerritsz. Backer op Lang Calverdijk,een huis en erf, gelegen op Zijbelhuijsen, belend Aalbert Gerritsz. Slotemaacker ten oosten, Aaf Jans weduwe ten westen en de Hereweg ten zuiden. De 40-ste penning bedroeg 1:14:12.
hierin
7 dec 1683 Aris Jacobsz Robol (*1656-1683) als vermelding in akte
Arjaantje Aris Robol (*1676-1683) als verkoper
Jan Jacobsz Robol (*1665-) als voogd

S19

huis en erf (herberg) (Algemene akte)
Plaats van akte: Op de Kerkbuurt
Aktedatum: 10 aug 1651
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Inventarisnr.: 5964
Bron onderwerp: transport
Bron type: transport
Pagina: 82-v.
Sijmon Pietersz Schoenmaecker wonend op Zijdewind, verkoopt aan Pieter van Dijck, brouwer te Haarlem, een huis en erf aan de Kerkbuurt, belent het kerkhof ten noorden, Griet Jans ten zuiden en Aerien Cornelisz ten westen. Genoemd Pieter Jansz, schout tot Sinte Maarten vanwege voornoemde brouwer in opdracht aan Jacob Jansz Robol, wonend aan de Kerkbuurt van het voorz. huis en erf.
hierin
10 aug 1651 Jacob Jansz Roobol (*1631-1659) als opdrachtgever